Beneforte®

Beneforte®, är en broccolisort som förädlats fram genom att korsa traditionella kommersiella sorter med en vild italiensk sort. Den vilda sortens förmåga att producera höga halter av fytonutrienten glucoraphanin har förts över till Beneforte®. Dessutom tycker vi att den är extra god.

Ett stort forskningsprojekt påbörjades under säsongen 2013 tillsammans med våra odlare och SLU för att undersöka hur de svenska odlingsförhållandena påverkar halterna av glucoraphanin och andra ämnen i Beneforte® jämfört med andra vanliga broccolisorter.

Pågående EU-finansierat projekt: Utveckling av näringsladdad broccolisoppa

Vi har ett pågående projekt kring att använda broccoli av sorten Beneforte.

Projektet "Utveckling av näringsladdad broccolisoppa (2015-2178, Innovationsstödet EIP Agri) är ett pågående EU-finansierat projekt inom landsbygdsprogrammet. I projektet arbetar vi tillsammans med olika partners för att ta fram en god, näringsrik broccolisoppa till målgruppen hälsomedvetna konsumenter som vill ha lättillgänglig nyttig mat i vardagen.

Som råvara och soppans bas används den broccoli (Beneforte) som är extra rik på glucoraphanin, ett ämne som i kroppen övergår till ämnen som aktiverar mekanismer i kroppen som t.ex. ger sänkning av LDL-kolesterolet.

Samarbetspartners är SLU, RISE, Lyssna Affärsutveckling och andra partners med kompetens inom livsmedel och förädling. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2018.

Skördeperiod

Svenskodlat

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec